8 อาชีพ ที่มีรายได้เกินหนึ่งแสนบาทต่อเดือน

พฤศจิกายน 23, 2010 ใส่ความเห็น

ผลสำรวจข้อมูลอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดในปี 2552 พบ 8 อาชีพ ที่มีรายได้เกินหนึ่งแสนบาทต่อเดือน
1.อาชีพนักบิน 2.41 แสนบาท

2.วิศวกรเหมืองแร่และนักโลหะการ2.35 แสนบาท
3.ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1.53 แสนบาท
4.กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 1.38 แสนบาท
5.ผู้พิพากษา 1.21 แสนบาท
6.อาชีพสถาปนิก 1.17 แสนบาท
7.ผู้บริหารองค์การนายจ้าง-ลูกจ้าง 1.06 แสนบาทและ
8.วิศวกรเคมี 1.05 แสนบาท

ส่วนอาชีพที่มีรายได้ระหว่าง 6 หมื่น-1 แสนบาท มี 12 อาชีพ อาทิ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและจำหน่ายสินค้า 8.5 หมื่นบาทนักคณิตศาสตร์ 7.3 หมื่นบาท ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านการบริการทางธุรกิจ 7 หมื่นบาท แพทย์ 6.9 หมื่นบาทผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านผลิต6.7 หมื่นบาท ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา6.4 หมื่นบาท ผู้จัดการทั่วไป 6.2 หมื่นบาทข้าราชการอาวุโส 6.2 หมื่นบาท เป็นต้น

 

Advertisements
หมวดหมู่:Blogs ป้ายกำกับ:

การค้นหาข้อมูลการรับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

พฤศจิกายน 15, 2010 1 ความเห็น

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

  1. การเลือกคณะเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปวส. หรืออนุปริญญา ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาต่อเนื่องของนักเรียนที่ได้เลือกเรียนในสายอาชีพในระดับปวช. มาก่อนแล้ว หรือเป็นกลุ่มนักเรียนในสายสามัญทั่วไป ที่ต้องการเปลี่ยนมาเลือกเรียนต่อสายอาชีพ
  2. การเลือกคณะเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับดุษฏีบัณฑิตศึกษา มีจำนวนผู้ที่ต้องการศึกษาต่อแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมักจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีงานทำอยู่แล้วที่อยากจะศึกษาต่อในวันเสาร์ อาทิตย์ หรือกลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ๆ ก็มุ่งศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นต่อเนื่องต่อไป
  3. การเลือกคณะเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในกลุ่มนี้จะรวมกลุ่มของนักเรียนที่เรียนต่อสายสามัญ ที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีครบตามระยะเวลาแต่ละหลักสูตร เช่น หลักสูตร 4 ปี 6 ปี เป็นต้น และกลุ่มนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปวส. อนุปริญญาตรี ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง กลุ่มของนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีเลือกเรียนปริญญาตรีใบที่สอง หรือเลือกเรียนโดยการเทียบโอนเรียน
หมวดหมู่:Blogs ป้ายกำกับ:

แนะำนำ..คณะการบิน ม.รังสิต

พฤศจิกายน 14, 2010 ใส่ความเห็น
หมวดหมู่:แนะนำสถาบัน

ตามความฝัน..ที่ ม.รังสิต

พฤศจิกายน 14, 2010 ใส่ความเห็น
หมวดหมู่:แนะนำสถาบัน

เราคือ..ลูกช้าง

พฤศจิกายน 14, 2010 ใส่ความเห็น
หมวดหมู่:แนะนำสถาบัน

ผ่อนคลายกันหน่อย

พฤศจิกายน 14, 2010 ใส่ความเห็น
หมวดหมู่:ผ่อนคลาย

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ที่ ม.เชียงใหม่

พฤศจิกายน 12, 2010 ใส่ความเห็น

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 

หมวดหมู่:ข่าว
%d bloggers like this: