8 อาชีพ ที่มีรายได้เกินหนึ่งแสนบาทต่อเดือน

พฤศจิกายน 23, 2010 ใส่ความเห็น

ผลสำรวจข้อมูลอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดในปี 2552 พบ 8 อาชีพ ที่มีรายได้เกินหนึ่งแสนบาทต่อเดือน
1.อาชีพนักบิน 2.41 แสนบาท

2.วิศวกรเหมืองแร่และนักโลหะการ2.35 แสนบาท
3.ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1.53 แสนบาท
4.กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 1.38 แสนบาท
5.ผู้พิพากษา 1.21 แสนบาท
6.อาชีพสถาปนิก 1.17 แสนบาท
7.ผู้บริหารองค์การนายจ้าง-ลูกจ้าง 1.06 แสนบาทและ
8.วิศวกรเคมี 1.05 แสนบาท

ส่วนอาชีพที่มีรายได้ระหว่าง 6 หมื่น-1 แสนบาท มี 12 อาชีพ อาทิ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและจำหน่ายสินค้า 8.5 หมื่นบาทนักคณิตศาสตร์ 7.3 หมื่นบาท ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านการบริการทางธุรกิจ 7 หมื่นบาท แพทย์ 6.9 หมื่นบาทผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านผลิต6.7 หมื่นบาท ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา6.4 หมื่นบาท ผู้จัดการทั่วไป 6.2 หมื่นบาทข้าราชการอาวุโส 6.2 หมื่นบาท เป็นต้น

 

Categories: Blogs ป้ายกำกับ:

การค้นหาข้อมูลการรับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

พฤศจิกายน 15, 2010 1 ความเห็น

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

  1. การเลือกคณะเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปวส. หรืออนุปริญญา ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาต่อเนื่องของนักเรียนที่ได้เลือกเรียนในสายอาชีพในระดับปวช. มาก่อนแล้ว หรือเป็นกลุ่มนักเรียนในสายสามัญทั่วไป ที่ต้องการเปลี่ยนมาเลือกเรียนต่อสายอาชีพ
  2. การเลือกคณะเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับดุษฏีบัณฑิตศึกษา มีจำนวนผู้ที่ต้องการศึกษาต่อแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมักจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีงานทำอยู่แล้วที่อยากจะศึกษาต่อในวันเสาร์ อาทิตย์ หรือกลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ๆ ก็มุ่งศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นต่อเนื่องต่อไป
  3. การเลือกคณะเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในกลุ่มนี้จะรวมกลุ่มของนักเรียนที่เรียนต่อสายสามัญ ที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีครบตามระยะเวลาแต่ละหลักสูตร เช่น หลักสูตร 4 ปี 6 ปี เป็นต้น และกลุ่มนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปวส. อนุปริญญาตรี ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง กลุ่มของนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีเลือกเรียนปริญญาตรีใบที่สอง หรือเลือกเรียนโดยการเทียบโอนเรียน

แนะำนำ..คณะการบิน ม.รังสิต

พฤศจิกายน 14, 2010 ใส่ความเห็น

ตามความฝัน..ที่ ม.รังสิต

พฤศจิกายน 14, 2010 ใส่ความเห็น

เราคือ..ลูกช้าง

พฤศจิกายน 14, 2010 ใส่ความเห็น

ผ่อนคลายกันหน่อย

พฤศจิกายน 14, 2010 ใส่ความเห็น

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ที่ ม.เชียงใหม่

พฤศจิกายน 12, 2010 ใส่ความเห็น

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 

Categories: ข่าว
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: